Yhdistyksen syyskokous 29.10.2020

Salon Seudun Noutajat ry:n syyskokous pidetään torstaina 29.10.2020 Salon kaupungintalolla,
valtuustosali Tammi, Tehdaskatu 2, Salo.

Kokous alkaa klo 18:00. Esityslistalla sääntömääräiset asiat.

Kokouksessa EI ole kahvitarjoilua ja koronatilanteen vuoksi pyydämme osallistujia pukeutumaan maskiin.

Kokouksen jälkeen suoritetaan SNJ:n myöntämien ansiomerkkien jako!

Salon Seudun Noutajat ry, syyskokous 2020 esityslista


Aika:              Torstaina 29.10.2020 klo 18:00

Paikka:          Salon kaupungintalo, valtuustosali Tammi, Tehdaskatu 2, Salo

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
 3. Kokouksen sihteerin valinta
 4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien valinta (2 kpl)
 5. Kokouksen ääntenlaskijoiden valinta (2 kpl)
 6. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 7. Kokouksen työjärjestyksen/esityslistan hyväksyminen
 8. Esitetään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle toimintakaudelle (kalenterivuosi)
 9. Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut seuraavalle kalenterivuodelle
 10. Valitaan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi
 11. Valitaan varsinaiset jäsenet hallitukseen erovuoroisten tilalle sääntöjen 12 §:ää noudattaen
 12. Valitaan hallitukseen kaksi (2) varajäsentä seuraavaksi kalenterivuodeksi
 13. Valitaan kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja heidän varahenkilönsä seuraavaksi kalenterivuodeksi
 14. Valitaan yhdistyksen jäsenistä edustajat Varsinais-Suomen kennelpiiri ry:n varsinaisiin kokouksiin
          - viisi (5) varsinaista ja kaksi (2) varaedustajaa
 15. Käsitellään hallituksen kokouksen päätettäväksi esittämät asiat ja aloitteet
 16. Käsitellään jäsenten tekemät esitykset, jotka on jätetty kirjallisesti hallitukselle yksi (1) kuukausi ennen kokousta
 17. Käsitellään kokouksen hyväksymät muut asiat ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n määräykset.
 18. Kokouksen päättäminen