MEJÄ-koulutukset ja koe

8.1.2014

MEJÄ-jälkientekokurssi 12.-13.4.2014

MEJÄ-jäljestämisharjoitus 6.-7.5.2014

MEJÄ-koe 27.7.2014