MEJÄ

Metsästyskoirien jäljestämiskokeen (MEJÄ) tarkoituksena on selvittää koiran kyky seurata haavoittuneen riistaeläimen verijälkeä. Jäljestävää koiraa käytetään apuna esimerkiksi hirvikolarissa loukkaantuneen hirven löytämiseksi maastosta.

MEJÄ-kokeessa olosuhteet on luotu mahdollisimman todenmukaisiksi ja koirat seuraavat edeltävänä päivänä tehtyä 900-1400 metrin pituista verijälkeä riistarikkaassa maastossa. Kokeet jakautuvat avoimeen ja voittajaluokkaan riippuen koiran tasosta. Salon Seudun Noutajat ry järjestää vuosittain MEJÄ-kokeen heinäkuun lopulla sekä mahdollisuuksien mukaan pienempiä iltakokeita.

MEJÄ vaatii harjoitusta paitsi koiralta myös ohjaajalta, sillä kokeisiin osallistujalta odotetaan osallistumista jälkientekotalkoisiin. Yhdistyksen jäsenillä on mahdollisuus osallistua Varsinais-Suomen Kennelpiirin alueella järjestettävään jälkientekokoulutukseen ennen koekauden alkua. Lisäksi MEJÄ-toimikunta järjestää koirille jäljestämisharjoituksia keväällä ja syksyllä.

Tervetuloa mukaan mejätoimintaan!